NATJECANJE MLAĐIH KADETA ZA SPLITSKO-DALMATINSKU i DUBROVAČKO-NERETVANSKU ŽUPANIJU

Ekipe mlađih kadeta podijeljene su u dvije skupine. Skupinu B čine ‘Universitas Split’, ‘Dubrovnik’, ‘Alkar’, ‘Amfora’, ‘Omiš Čagalj Tours’ i ‘Cetina’, dok uz našu ekipu, grupu A čine još ‘Split’, ‘Solin’, ‘Mislav’, ‘Trogir’ i ‘Adriatic’. Nakon dvokružnog razigravanja po skupinama sistemom ‘svatko sa svakim’, po prve tri ekipe iz svake skupine čine 1. novu skupinu, dok ekipe iz skupina A i B plasirane od 4. do 6. mjesta čine 2. novu skupinu. Obje nove skupine također će igrati dvokružnim sistemom ‘svatko sa svakim’. Evo rasporeda naše skupine:

I KOLO 14.10.2017.
1, Split – Solin
2, Mislav – Trogir
3, Ribola-Kaštela – Adriatic

II KOLO 21.10.2017.
4, Solin – Adriatic
5, Trogir – Ribola-Kaštela
6, Split – Mislav

III KOLO 28.10.2017.
7, Mislav – Solin
8, Ribola-Kaštela – Split
9, Adriatic – Trogir

IV KOLO 04.11.2017.
10, Solin – Trogir
11, Split – Adriatic
12, Mislav – Ribola-Kaštela

V KOLO 11.11.2107.
13, Ribola-Kaštela – Solin
14, Adriatic – Mislav
15, Trogir – Split

VI KOLO 17.11.2017.
16, Solin – Split
17, Trogir – Mislav
18, Adriatic – Ribola-Kaštela

VII KOLO 25.11.2017.
19, Adriatic – Solin
20, Ribola-Kaštela – Trogir
21, Mislav – Split

VIII KOLO 02.12.2017.
22, Solin – Mislav
23, Split – Ribola-Kaštela
24, Trogir – Adriatic

IX KOLO 09.12.2017.
25, Trogir – Solin
26, Adriatic – Split
27, Ribola-Kaštela – Mislav

X KOLO 16.12.2017.
28, Solin – Ribola-Kaštela
29, Mislav – Adriatic
30, Split – Trogir